Demian maakt duikbommetje van de 10meter toren!


(Keulen schoonspringwedstrijd, ergens oktober 2000).